Transport suportat de catre cumparator
Transport suportat de catre cumparator
Aparatura si mobilier de kinetoterapie si fizioterapie
Coș cumpărături
Coș cumpărături
Filtre produse
Gigasept Instru AF - 100 ml
Preț cu TVA: 19 L
Cod produs: Instru AF

RemoveAdd
 
Gigasept Instru Af este o formulã combinatã pentru dezinfecție și curãțare care nu conține aldehide\r\n- Fãrã aldehide.\r\n- Respectã noile standarde UE ºi ghidul Societãþii Germane pentru Igienã ºi Microbiologie (DGHM).\r\n- Excelentã putere de curãþare.\r\n- Miros proaspãt, plãcut.\r\n- Timp de contact redus pentru curãþarea ultrasonicã.\r\nDomeniul de utilizare\r\nUtilizat pentru dezinfecþia ºi curãþarea manualã a instrumentarului termostabil ºi termolabil de toate tipurile (cu excepþia endoscoapelor flexibile).\r\nDatoritã spectrului larg de eficacitate microbiologicã ºi performantelor excelente de curãþare în special în bãi cu ultrasunete), Gigasept Instru AF are toate proprietãþile esenþiale necesare pregãtirii instrumentarului medical în spitale ºi cabinete medicale. [CE0297]
\r\n

Flacon 100 ml

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Caracteristici:

\r\n
\r\n
\r\n

Tipul preparatului
\r\nGigasept Instru Af este o formulã combinatã pentru dezinfecție și curãțare care nu conține aldehide

\r\n

- Fãrã aldehide.
\r\n- Respectã noile standarde UE ºi ghidul Societãþii Germane pentru Igienã ºi Microbiologie (DGHM).
\r\n- Excelentã putere de curãþare.
\r\n- Miros proaspãt, plãcut.
\r\n- Timp de contact redus pentru curãþarea ultrasonicã.

\r\n

Domeniul de utilizare

\r\n

Utilizat pentru dezinfecþia ºi curãþarea manualã a instrumentarului termostabil ºi termolabil de toate tipurile (cu excepþia endoscoapelor flexibile).
\r\nDatoritã spectrului larg de eficacitate microbiologicã ºi performantelor excelente de curãþare în special în bãi cu ultrasunete), Gigasept Instru AF are toate proprietãþile esenþiale necesare pregãtirii instrumentarului medical în spitale ºi cabinete medicale. [CE0297]

\r\n

Mod de livrare

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Ambalaj individual

\r\n
\r\n

Ambalaj colectiv

\r\n
\r\n

Flacon de 2 litri

\r\n
\r\n

5 x 2 litri

\r\n
\r\n

Canistrã 5 litri

\r\n
\r\n

1 x 5 litri

\r\n
\r\n

Accesorii

\r\n

- Dozator flacon 2 l (20 ml/rãsturnare)
\r\n- Dozator canistrã 5 l

\r\n

Date tehnice
\r\nCompoziþie:
\r\n100 g Gigasept Instru AF conþin: 14,0 g cocospropilendiaminguanidindiacetat, 35,0 g fenoxipropanol, 2,5 g clorura de benzalconiu.
\r\nAlte ingrediente (conf.recom.CE): 5-15% tenside anionice, solvenþi, regulatori ph, inhibitori ai coroziunii, agenþi de colorare ºi parfum.

\r\n

Date fizico-chimice
\r\nConcentrat:

\r\n

Aspect: lichid clar verde
\r\nValoare pH: cca.9,3

\r\n


\r\nSoluþia de lucru de 1,5%
\r\nAspect: lichid clar verde
\r\nValoare pH: cca. 8,5

\r\n

Acþiune microbiologicã
\r\n- Bactericid (incl M.terrae), fungicid în conformitate cu noul ghid al Societãþii Germane pentru lgienã ºi Microbiologie.
\r\n- Virucid limitat* (incl. HIV, HBV, HCV), Eficace împotriva virusurilor adeno - ºi Papova SV 40, Respectã noile standarde UE,  La curãþarea în bãi cu ultrasunete: eficace împotriva bacteriilor, fungilor, virusurilor capsulate* (incl. HIV, HBV, HCV).
\r\n*Cum sunt definite de catre ghidul Institutului Robert Koch- (German Federal Health Gazette 01/2004).
\r\nSoluþia de lucru Gigasept Instru AF este valabilã timp de 7 zile.

\r\n

Concentraþii ºi timpi de utilizare

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Actiune microbiologicã

\r\n
\r\n

5 min.

\r\n
\r\n

15 min.

\r\n
\r\n

30 min.

\r\n
\r\n

60 min.

\r\n
\r\n

Testat conf. Societãþii Germanede Igiena ºi Microbiologie noile metode de testare:
\r\n - bactericid
\r\n - fungicid
\r\n - micobactericid

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

3 %

\r\n
\r\n

2 %

\r\n
\r\n

1,5%

\r\n
\r\n

virusuri capsulate*(incl. HIV, HBV si HCV)

\r\n
\r\n

0,5%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Adenovirus

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

4 %

\r\n
\r\n

Papova 5V40 virus

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

4 %

\r\n
\r\n

Bãi ultrasonice:Bactericid, fungicid, eficace impotriva virusurilor capsulate* (incl. HIV, HBV si HCV)

\r\n
\r\n

3 %

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

*Cum sunt definite de ahidul Institutului Robert Koch-German Federal Health Gazette 01/2004
\r\nExemplu: pentru prepararea a 1 litru solutie de lucru de 3% se adauga 30 ml. concentrat la 970 ml apa.

\r\n

Pentru prepararea soluþiei de lucru de 4% sunt necesare 40 ml soluþie concentratã ºi 960 ml de apã. (200 ml pentru 5 litri de apã).

\r\n


\r\nGigasept lnstru AF are proprietãþi bactericide, fungicide ºi micobactericide în conformitate cu standardele UE.
\r\n- Bactericid (EN 13727 / prEN 14561) - S.aureus, P. aeruginosa,E.hirae
\r\n- Fungicid (EN 13624 /  prEN 14562) - C. albicans, A. niger
\r\n- Micobactericid (EN 14348 / prEN 14563) - M. terrae si M. avium
\r\nConform standardelor EN/prEN concentratiile de lucru ºi timpii de contact sunt:
\r\n- 3% - 15 min. ; 2% - 30 min. ;  1,5% - 60 min.

\r\n

Metode/instrucþiuni pentru utilizare
\r\nGiasept Instru AF este furnizat în formã concentratã. Poate fi uºor diluat în apã pentru a obþine concentraþiile date în tabel. Corpurile cavitare trebuie în aºa fel imersate în soluþie încât aerul sã iasã complet din lumen. Toate suprafeþele trebuiesc acoperite cu soluþie. 
\r\nNu depãºiti timpii de contact ºi concentraþiile recomandate. 
\r\nDupa expirarea timpului de contact clãtiþi bine cu apã curentã obiectele dezinfectate. Datoritã puterii optime de curãþare Gigasept lnstru AF nu trebuie combinat cu alte produse de curãþare.

\r\n

Valabilitatea soluþiei
\r\nSoluþia Gigasept Instru AF poate fi utilizatã timp de 7 zile. În cazul in care se constatã murdãrirea puternicã se recomandã totuºi schimbarea soluþiei.

\r\n


\r\nUtilizarea pentru dezinfecþia ultrasonicã
\r\n - Gigasept Instru AF este în special eficace pentru utilizarea în echipamente de curãþare ultrasonice.Stabilitatea chimicã pentru aceastã aplicaþie a fost demonstratã ºtiinþific.

\r\n


\r\nTestele au arãtat cã se pot obþine rezultate excelente de curãþare cu Gigasept Instru AF chiar ºi dupã un timp de contact cle numai cãteva secunde.Soluþia de lucru nu trebuie expusã la temperaturi mai mari de 40°C, ºi trebuie schimbatã cel puþin o datã pe zi.

\r\n

Compatibilitatea cu materiaiele
\r\n- Gigasept lnstru AF este compatibil cu urmãtoarele materiale:Metale; cauciuc; sticlã; porþelan; plastic (compatibil doar cu unele policarbonate)

\r\n

Interacþiuni
\r\n- Cãnd Gigasept Instru AF în formã concentratã sau soluþia de lucru intrã în contact cu alte produse (în special cele care conþin aldehide), poate apãrea decolorarea, reducerea eficacitãþii sau acumularea de sedimente. Se va evita astfel combinarea cu alte produse pentru curãþare.

\r\n


\r\nCãnd Gigasept Instru AF este utilizat pentru prima datã, recomandãm ca instrumentele, bãile pentru instrumente ºi accesoriile sã fie bine clãtite cu apã anterior.

\r\n

Etichetarea în conformitate cu normele CE(aplicabilã la concentrat)
\r\nC: Coroziv
\r\nN: Dãunãtor pentru mediu
\r\nR34: Provoacã arsuri
\r\nR50: Dãunãtor pentru organismele acvatice
\r\nS26: in caz de contact cu ochii se va clãti imediat cu apã din abundenþã ºi cereþi sfatul medicului
\r\nS36/37/39: Purtaþi îmbrãcãminte de protecþie adecvatã, mãnuºi, protecþie pentru ochi/faþã
\r\nS45: caz de accident sau dacã experimentaþi o stare de disconfort, cereþi irpediat sfatul medicului (arãtaþi eticheta produsului dacã este posibil)
\r\nS61: A se evita deversarea in mediu

\r\n

Note speciale
\r\nRegulamentele UE pentru sãnãtate ºi securitate stipuleazã purtarea mãnuºilor în cazul manipulãrii produselor care nu sunt destinate pielii.
\r\nNu utilizaþi produsul dupã expirarea termenului de valabilitate.

\r\n

Informații de mediu
\r\nGigasept lnstru AF când este diluat în soluþie de lucru ºi deversat în apa rezidualã, este biodegradabil ºi nu afecteazã staþiile de purificare biologicã.

\r\n
\r\n
\r\n

Produsul corepunde cerinþelor directivei europene 93/42/EEC cu privire la dispozitivele medicale. 

Alte produse din această categorie

Cele mai vizitate produse

  • Canapea examinare cu cap rabatabil S2
  • Scara recuperare medicala plan inclinat din lemn
  • Seringa Guyon din inox 150 cc
  • Masa instrumentar inox pentru sala de operatie MI 13