Transport suportat de catre cumparator
Transport suportat de catre cumparator
Aparatura si mobilier de kinetoterapie si fizioterapie
Coș cumpărături
Coș cumpărături
Categorii produseCategorii produse
Filtre produse
Dezinfectant pt. instrumente SPOVIRID 1L
 
Utilizare: Pentru sterilizarea: - Seringi, ace, instrumente medicale de mânã metalice. - Instrumente metalice. - Intrumente din cauciuc ºi plastic, Pentru predezinfectare dupã curãþare: - instrumente termosensibile, incubatoare. - piesele din cauciuc ºi plastic ale aparatelor de anestezie ºi ventilaþie. Proprietãþi: - Efect excelent de dezinfectare. - Conþine inhibitor anticoroziv. Spectru antimicrobian: - Bactericid (ºi MRSA), - Fungicid, - Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV), - Sporocid.

Descriere generalã:

SPOVIRIDUL conþine bazã cuaternal de amoniu, formaldehidã, surfactanþi anionici, inhibitor anticorozivi ºi este un dezinfectant cu un spectru antimicrobian larg. SPOVIRIDUL este aproape incolor, cu un miros înþepãtor, care poate fi utilizat pentru dezinfecþia diferitelor obiecte.

 

Teritoriul de utilizare:

Pentru sterilizarea:

l        Seringi, ace, instrumente medicale de mânã metalice.

l        Instrumente metalice.

l        Intrumente din cauciuc ºi plastic,

Pentru predezinfectare dupã curãþare:

l        instrumente termosensibile, incubatoare.

l        piesele din cauciuc ºi plastic ale aparatelor de anestezie ºi ventilaþie.

 

Proprietãþi:

l        Efect excelent de dezinfectare.

l        Conþine inhibitor anticoroziv.

 

Compoziþie:

Sare cuaternalã de amoniu (N-alkil-N-benzil-N,N-dimetil-clorurã de amoniu) (8%), formaldehidã (8%), eter de polietilen glicol(4) lauril, 1,2 propilenglicol, sulfoxilat de sodiu-formaldehidã.

 

Spectru antimicrobian:             

l        Bactericid (ºi MRSA),

l        Fungicid,

l        Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV),

l        Sporocid.

 

Prepararea soluþiei de lucru:

Într-un vas folosit în acest scop de mãrime corespunzãtoare, se toarnã 10 l de apã de robinet nu mai caldã de 40 grade C ºi se adaugã cantitatea de dezinfectant mãsuratã, ca de ex. pentru concentraþia de 1%  se adaugã 2 dl.

 Soluþia de lucru se preparã proaspãt, înainte de utilizare.

 

Concentraþia utilizatã ºi timpul de acþiune.

Pentru efectul bactericid ºi fungicid:    concentraþia 1%-timp de acþiune 20 de minute.

Pentru efectul sporocid:                      concentraþia 20%  timp de acþiune 60 de minute.

 

Efectuarea dezinfectãrii:

In soluþia SPOVIRID de lucru se aºeazã instrumentele de dezinfectat curãþate anterior. Sã avem grijã ca soluþia sã acopere instrumentele ºi dacã intrumentul este cu gãuri se umple gãurile ºi sã atingã ºi suprafeþele interioare. Numai 2/3 din volumul util al vasului disponbil poate fii umplut cu instrumentarul infectat. Pe perioade dezinfectãrii vasul trebuie acoperit, în cazul încubatoarelor dupã introducerea dezinfectantului se închide spaþiul cu bura. Dupã trecerea timpului de acþiune instrumentele se clãtesc cu apã curgãtoare.

 

Atenþie:

l        Amestecarea cu alte substanþe de dezinfectat, de curãþat este strict înterzis.

 

Condiþii de depozitare ºi termen de valabilitate: In ambalajul original, în încãperi la temperatura 0-25C, termen de valabilitate  2 ani.

 

Pericol de inflamare: „E” – Nu este inflamabil.

 

Condiþii de transport: UN 3265 RID/ADR 8 III

 

Propoziþii R ce se referã la riscurile utilizãrii produsului:

R 23/24         Toxic prin inhalare ºi în contact cu pielea.

R 25              Toxic prin înghiþire.

R 34              Provoacã arsuri.

R 39              Pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sãnãtãþii.

R 43              Poate provoca sensibilizare în contactul cu pielea.

 

Propoziþii S care se referã la utilizarea în siguranþã a produsului:

S 1/2             A se pãstra sub cheie ºi a nu se lãsa la îndemâna copiilor.

S 26              La contact cu ochii, se spalã imediat cu multã apã ºi se consultã medicul.

S 37/39         A se purta mãnuºi de protecþie corespunzãtoare ºi a se proteja corespunzãtor ochii/faþa.

S 45              În caz de accident sau dacã vã simþiþi rãu, a se consulta imediat medicul. (dacã este piosibil, i se aratã eticheta).

S 51              A se utiliza numai în arii bine ventilate.

 

Prezentare:  

1 litru (flacon de polietilena 10x1).

 

Autorizaþie:    ORKI: CE 1011

Substanþele de bazã ale produsului au fost aprovizionate din surse strict controlate. Pe întreaga durata a procesului technologic funcþioneazã un sistem de control al calitãþii cu acreditare GMP ºi ISO9001:2000  ISO 13485(instrumentar medical) .

 

Produce ºi distribuie:

MOLAR CHEMICALS KFT. 1151 Budapesta, str. Szantofold, nr.1