Transport suportat de catre cumparator
Transport suportat de catre cumparator
Aparatura si mobilier de kinetoterapie si fizioterapie
Coș cumpărături
Coș cumpărături
Filtre produse
Dezinfectant pt. instrumente PREDENTAL 1L
Preț cu TVA: 60 L
Cod produs: Predental

RemoveAdd
 
Utilizare: Este utilizat în stomatologie: - Instrumente metalice, obiecte metalice.(cu excepþia celor metalice cu plumb). - Plastice, obiecte din sticlã, obiecte din porþelan. - Materiale de amprentã, piese de lucrãri protetice. Dezinfectarea prin înmuiere în soluþii dezinfectante. Proprietãþi: - Efect excelent de dezinfectare. - Conþine inhibitor anticoroziv. Spectru antimicrobian: - Bactericid (ºi MRSA), - Fungicid, - Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV), - Sporocid.

 Descriere generalã

PREDENTALUL conþine bazã cuaternal de amoniu, formaldehidã, surfactanþi anionici, inhibitor anticorozivi ºi este un dezinfectant cu un spectru antimicrobian larg. PREDENTALUL este aproape incolor, cu un miros înþepãtor, care poate fi utilizat pentru dezinfecþia diferitelor instrumente stomatologice.

 

Teritoriul de utilizare:

Este utilizat în stomatologie:

l        Instrumente metalice, obiecte metalice.(cu excepþia celor metalice cu plumb).

l        Plastice, obiecte din sticlã, obiecte din porþelan.

l        Materiale de amprentã, piese de lucrãri protetice.

Dezinfectarea prin înmuiere în soluþii dezinfectante.

 

Proprietãþi:

l        Efect excelent de dezinfectare.

l        Conþine inhibitor anticoroziv.

 

Compoziþie:

Sare cuaternalã de amoniu (N-alcil-N-benzil-N,N-dimetil-clorurã de amoniu) (8%), formaldehidã (9%), eter de polietilen glicol(4) lauril, 1,2 propilenglicol, sulfoxilat de sodiu-formaldehidã.

 

Spectru antimicrobian:

l        Bactericid (ºi MRSA),

l        Fungicid,

l        Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV),

l        Sporocid.

 

Prepararea soluþiei de lucru:

Într-un vas folosit în acest scop de mãrime corespunzãtoare, se toarnã 10 l de apã de robinet nu mai caldã de 40 grade C ºi se adaugã cantitatea de dezinfectant mãsuratã, ca de ex. pentru concentraþia de 1% se adaugã 1 dl.

Soluþia de lucru se preparã proaspãt, înainte de utilizare.

 

Concentraþia utilizatã ºi timpul de acþiune.

Pentru efectul bactericid ºi fungicid: concentraþia 1%-timp de acþiune 20 de minute.

Pentru materiale de amprentã, piese de lucrãri protetice: concentraþia 5% timp de acþiune 20 de minute

Pentru efectul sporocid: concentraþia 20% timp de acþiune 60 de minute.

 

Efectuarea dezinfectãrii:

În soluþia PREDENTAL preparatã se aºeazã instrumentele de dezinfectat. Sã avem grijã ca soluþia sã acopere instrumentele ºi dacã intrumentul este cu gãuri sã umple gãurile ºi sã atingã ºi suprafeþele interioare. Numai 2/3 din volumul util al vasului disponbil poate fi umplut cu instrumentarul infectat. Pe perioade dezinfectãrii vasul trebuie acoperit. Dupã trecerea timpului de acþiune instrumentele se clãtesc cu apã curgãtoare.

 

Atenþie:

l        Amestecarea cu alte substanþe dezinfectante, de curãþare este strict înterzis.

 

Condiþii de depozitare ºi termen de valabilitate:  În ambalajul original, în încãperi la temperatura 0-25C, termen de valabilitate de 2 ani.

 

Pericol de inflamare: „E” –Nu este inflamabil.

 

Condiþii de transport: UN 3265 RID/ADR 8 III

 

Propoziþii R ce se referã la riscurile utilizãrii produsului:

R23/24             Toxic prin inhalare ºi în contact cu pielea.

R 25                 Toxic prin înghiþire.

R 34                 Provoacã arsuri.

R 39                 Pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sãnãtãþii.

R 43                 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

 

Propoziþii S care se referã la utilizarea în siguranþã a produsului:

S 1/2                A se pãstra sub cheie ºi a nu se lãsa la îndemâna copiilor.

S 26                  La contactul cu ochii, se spalã imediat cu multã apã ºi se consultã medicul.

S 37/39            A se purta mãnuºi de protecºie corespunzãtoare ºi a se proteja corespunzãtor ochii / faþa.

S 45                 În caz de accident sau dacã vã simþiþi rãu, a se consulta imediat medicul. (dacã este posibil, i se aratã eticheta).

S 51                 A se utiliza numai în arii bine ventilate.

 

Prezentare:  

1 litru (flacon de polietilena 10x1).

 

Autorizaþie:    ORKI: CE 1011

Substanþele de bazã ale produsului au fost aprovizionate din surse strict controlate. Pe întreaga durata a procesului technologic funcþioneazã un sistem de control al calitãþii cu acreditare GMP ºi ISO9001:2000  ISO 13485(instrumentar medical) .

 

Produce ºi distribuie:

MOLAR CHEMICALS KFT. 1151 Budapesta, str. Szantofold, nr.1

Alte produse din această categorie

Cele mai vizitate produse

  • Pensa Pean
  • Sonda Foley Romed
  • Ecograful stationar Fukuda Denshi TELLUS UF-850XTD
  • Catetere intravenoase B Braun 22 G ALBASTRU
  • Masa instrumentar inox pentru sala de operatie MI 13