Transport suportat de catre cumparator
Transport suportat de catre cumparator
Aparatura si mobilier de kinetoterapie si fizioterapie
Coș cumpărături
Coș cumpărături
Categorii produseCategorii produse
Filtre produse
Dezinfectant pt. instrumente GLUDESIN 1L
 
Utilizare la: - Seringi, ace, accesori, intrumente stomatologice (oglinzi, burghii, etc.) si alte obiecte din metal. - Aparate de anestezie, ventilaþie ºi accesoriile acestora. - Intrumente din cauciuc, endoscoape. - Instrumente de anestezie ºi piese. - Pentru dezinfectarea obiectelor din plastic, pieselor mobile din încubatoare ºi pentru diferite obiecte care se sterilizeazã în soluþie. Proprietãþi: - Efect excelent de dezinfectare. - Nu conþine clor. Spectru antimicrobian: - Bactericid (ºi MRSA), - Fungicid, - Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV), - Sporocid.

Descriere generalã:

GLUDESIN conþine substanþã activã glutaraldehidã, activatori, substanþe puffer, aditivi anticorozivi ºi coloranþi, este un dezinfectant cu un spectru antimicrobian larg.

GLUDESIN este de culoare verde deschis (substanþa neactivatã este aproape incolorã) are  un miros caracteristic ºi este potrivit pentru dezinfectarea instrumentarului medical.

 

Teritoriul de utilizare:

-  Seringi, ace, accesori, intrumente stomatologice (oglinzi, burghii, etc.) si alte obiecte din metal. 

-   Aparate de anestezie, ventilaþie ºi accesoriile acestora.

- Intrumente din cauciuc, endoscoape.

- Instrumente de anestezie ºi piese. 

-  Pentru dezinfectarea obiectelor din plastic, pieselor mobile din încubatoare ºi pentru diferite obiecte care se sterilizeazã în soluþie.

 

Proprietãþi:

Efect excelent de dezinfectare.

Nu conþine clor.

 

Compoziþie:  

Glutaraldehidã (2%), activator: (Sulfoxilat de sodiu-formaldehidã, carbonat-sodiu-hidrogen, dinatrium-hidrogen-fosfat 2-hidrat, EDTA hidrat de sare2), coloranþi, apã.

 

Spectru antimicrobian:              

-  Bactericid (ºi MRSA),

- Fungicid,

- Virucid (inactivare pentru Hepatita B ºi HIV),

-  Sporocid.

 Prepararea soluþiei de lucru:

În soluþia de gludesin se dizolvã toatã cantitatea de activator aflatã într-un plic anexat. Colorarea (în verde deschis) a soluþiei înseamnã cã s-a produs activarea. Substanþa activatã poate fi folositã 14 zile.

 Concentraþia utilizatã ºi timpul de acþiune:

Substanþa se foloseºte dupã activare nediluatã.

Pentru efectul virucid ºi bactericid:              timp de acþiune 30 de minute.

Pentru efectul sporocid:                                timp de acþiune 3 ore.

 

Efectuarea dezinfectãrii:

In soluþia GLUDESIN de lucru preparatã se aºeazã instrumentele de dezinfectat curãþate anterior. Sã avem grijã ca soluþia sã acopere instrumentele ºi dacã intrumentul este cu gãuri se umple gãurile ºi sã atingã ºi suprafeþele interioare. Numai 2/3 din volumul util al vasului disponbil poate fi umplut cu instrumentarul infectat. Pe perioade dezinfectãrii vasul trebuie acoperit. Dupã trecerea timpului de acþiune instrumentele se clãtesc cu apã curgãtoare.

 

Atenþie:

-   Amestecarea cu alte substanþe dezinfectante, de curãþare este strict interzis.

 

Condiþii de depozitare ºi termen de valabilitate: In ambalajul original, în încãperi la temperatura 0-25C, departe de flacãrã si sursã de cãldurã, termen de valabilitate de 3 ani.

 

Pericol de inflamare: „E” – Nu este inflamabil.

 

Propoziþii R ce se referã la riscurile utilizãrii produsului:

R 20/22        dãunãtor prin înhalare ºi dacã este înghiþit.

R 37/38        – iritant pentru sistemul respirator ºi pentru piele.

R 41             risc de vãtãmãri grave ale ochilor.

R 42/43        – poate determina sensibilitatea prin inhalare ºi prin contact cu pielea.

 

Propoziþii S care se referã la utilizarea în siguranþã a produsului:

S 26              În caz de contact cu ochii, clãtiþi imediat cu multã apã ºi cereþi sfaturi de la medic.

S 36/37/39   A se purta echipament de protecþie ºi mãnuºi de protecþie corespunzãtoare, a se proteja corespunzãtor ochii/ faþa.

S 45             În caz de accident sau dacã vã simþiþi rãu, a se consulta imediat medicul. (dacã este posibil, i se aratã eticheta.)

 

Prezentare:  

1 litru (flacon de polietilena 10x1).

5 litrii (bidon de polietilenã).

 

Autorizaþie:    ORKI: CE 1011

Substanþele de bazã ale produsului au fost aprovizionate din surse strict controlate. Pe întreaga durata a procesului technologic funcþioneazã un sistem de control al calitãþii cu acreditare GMP ºi ISO9001:2000  ISO 13485(instrumentar medical) .

 

Produce ºi distribuie:

MOLAR CHEMICALS KFT. 1151 Budapesta, str. Szantofold, nr.1